کلیدواژه‌ها = ادبیّات تطبیقی
تعداد مقالات: 119
1. بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-54

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فائزه عرب یوسف آبادی


2. گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-122

علی نجفی ایوکی؛ منصوره طالبیان


4. بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی و ادیب الممالک فراهانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-144

معصومه نعمتی قزوینی؛ لیلا جدیدی


5. بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-19

محمد پاشایی؛ مریم بخشی؛ پرویز احمدزاده هوچ


6. جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-95

سیده کلثوم مرتضایی؛ الیاس نورایی؛ تورج زینی وند


8. نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 21-38

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ عطا الماسی


9. ادبیّات تطبیقی و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-19

پوریا ترکمانه؛ ناصر ملکی


11. تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 81-102

اسماعیل علی پور؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبانزاده


13. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 39-58

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور


14. صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 165-184

هادی نظری منظم؛ خلیل پروینی؛ نازنین هدایتی


15. دراسة مقارنة للمضامین الأنطولوجیة لمحمد علی شمس‌الدین وفرید الدین العطار النیسابوری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 147-163

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ حسین آقا حسینی


17. مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 115-132

عبدالصاحب طهماسبی؛ جهانگیر امیری


20. مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 133-145

جواد غلامعلی زاده؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


21. التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 69-95

نرگس ترقی؛ رقیه رستم پور ملکی؛ انسیه خزعلی؛ عباس خامه یار


23. مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 129-163

مریم کلانتری؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


24. بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 93-106

سکینه صارمی گروی؛ سید حسین سیدی؛ مرضیه آباد؛ احمدرضا حیدریان شهری


25. نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 49-69

حمید رضا زهره ای؛ احمد نظری