کلیدواژه‌ها = ادبیّات تطبیقی
تعداد مقالات: 124
1. بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-42

رمضان رضائی؛ علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


3. زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-62

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی


6. بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-19

محمد پاشایی؛ مریم بخشی؛ پرویز احمدزاده هوچ


8. بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی و ادیب الممالک فراهانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-144

معصومه نعمتی قزوینی؛ لیلا جدیدی


9. بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-54

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فائزه عرب یوسف آبادی


10. جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-95

سیده کلثوم مرتضایی؛ الیاس نورایی؛ تورج زینی وند


11. گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-122

علی نجفی ایوکی؛ منصوره طالبیان


13. ادبیّات تطبیقی و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-19

پوریا ترکمانه؛ ناصر ملکی


15. نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 21-38

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ عطا الماسی


16. تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 81-102

اسماعیل علی پور؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبانزاده


17. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 39-58

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور


19. صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 165-184

هادی نظری منظم؛ خلیل پروینی؛ نازنین هدایتی


20. دراسة مقارنة للمضامین الأنطولوجیة لمحمد علی شمس‌الدین وفرید الدین العطار النیسابوری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 147-163

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ حسین آقا حسینی


24. مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 115-132

عبدالصاحب طهماسبی؛ جهانگیر امیری


25. التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 69-95

نرگس ترقی؛ رقیه رستم پور ملکی؛ انسیه خزعلی؛ عباس خامه یار