تعداد دریافت فایل اصل مقاله 292,933
تعداد مقالات ارسال شده 1,173
تعداد مقالات رد شده 798
تعداد مقالات پذیرفته شده 158
درصد پذیرش 13
تعداد داوران 207

 بسمه تعالی

 

نویسندگان محترم، پس از ثبت نام در سامانه می توانند اقدام به ارسال مقاله نمایند و جهت اطلاع از روند مقاله، از طریق سامانه با رمز وکاربری خود  پیگیری کنند در صورت داشتن سوال، از طریق رایانامه نشریه (comparativeliterature90@razi.ac.ir) سوالات خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت پیگریهای لازم صورت گیرد. از نویسندگان محترم، تقاضا می شود مقالات ارسالی خود را طبق «راهنمای نویسندگان» و «دستور خط فارسی فرهنگستان» ارسال نمایند.و پس از تایید نهایی مقاله از سوی داروان و سردبیر محترم، در مقاله مشخصات کامل نویسندگان به همراه ایمیل همه نویسندگان ذکر و چکیده انگلیسی و عربی نیز ضمیمه مقاله گردد. لازم به ذکر است این نشریه در سال از هر نویسنده (در صورت پذیرش) فقط یک مقاله را چاپ می کند و فقط به صورت الکترونیک، از طریق سایت نشریه اقدام به دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و رد مقالات می کند.

 اطــــــلاعیـــــه

نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع و در نظر گرفتن قالب مقاله دراین قسمت به بارگذاری مقاله در سامانه نشریه اقدام فرمایید برای دریافت هر یک از فایلهای زیر، روی آنها کلیک کنید.

تعهد نامه

فرم تعارض منافع

Templete (قالب مقاله)

نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی- عربی (چکیده: عربی، انگلیسی)

رتبه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری:76 B

 نوع داوری: دو سو نامشخص

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

درصد پذیرش: 12%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: دارد

آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات

پست الکترونیکی:Comparativeliterature90@razi.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1399