تعداد دریافت فایل اصل مقاله 301,306
تعداد مقالات ارسال شده 1,494
تعداد مقالات رد شده 1,028
تعداد مقالات پذیرفته شده 258
درصد پذیرش 17
تعداد داوران 236

به علت مسدود شدن سامانه سداد جهت ارسال هزینه چاپ، از نویسندگان خواهشمندیم تا اطلاع ثانوی هزینه چاپ مقاله را به این شماره حساب با ش شابا و شناسه، واریز و سپس فیش را به ایمیل نشریه(comparativeliterature90@yahoo.com) ارسال نمایند

شماره حساب: 4001073303020547

شماره شناسه: 380073356118000000000000000003

شماره شابا: IR 820100004001073303020547

 بسمه تعالی

نشریه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، به صاحب امتیازی دانشگاه رازی، پژوهش های ناب و روشمند پژوهشگران را در حوزه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی به دو زبان عربی و فارسی منتشر می کند. این نشریه در تاریخ 1392/2/20 و براساس شماره مجوز 3/18/528024 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی-پژوهشی شده است. لذا با توجه به تاکید کمیسیون نشریات مبنی بر همسویی مقالات در راستای اهداف نشریات، خواهشمندیم مقالات خود را فقط مرتبط با محورهای نشریه ارسال نمایید.

نویسندگان محترم، پس از ثبت نام در سامانه می توانند اقدام به ارسال مقاله نمایند و جهت اطلاع از روند مقاله، از طریق سامانه با رمز وکاربری خود  پیگیری کنند در صورت داشتن سوال، از طریق رایانامه نشریه  سوالات خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت گیرد.نیز خواهشمندیم مقالات ارسالی خود را طبق «راهنمای نویسندگان» و «دستور خط فارسی فرهنگستان» ارسال نمایند. و پس از تایید نهایی مقاله از سوی داوران و سردبیر محترم، در مقاله مشخصات کامل نویسندگان به همراه ایمیل همه نویسندگان ذکر و چکیده انگلیسی و عربی نیز ضمیمه مقاله گردد. لازم به ذکر است این نشریه در سال از هر نویسنده (در صورت پذیرش) فقط یک مقاله چاپ می کند و فقط به صورت الکترونیک، از طریق سایت نشریه اقدام به دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و رد مقالات می کند.

ایمیل نشریه: comparativeliterature90@razi.ac.ir 

comparativeliterature90@yahoo.com

اطــــــلاعیـــــه ها

1- نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع و در نظر گرفتن قالب مقاله به بارگذاری مقاله در سامانه نشریه اقدام فرمایید برای دریافت هر یک از فایلهای به منوی راهنمای نویسندگان، فرمهای ضروری رجوع کنید. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  2- کلیه مراحل دریافت، بازنگری، پذیرش یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می گیرد. 

3- گواهی پذیرش  و داوری مقاله یه صورت دستی امکان پذیر نمی باشد؛ لذا برای اطلاع بیشتر به صفحه راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.

نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی- عربی (چکیده: عربی، انگلیسی)

رتبه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری:76 B

 نوع داوری: دو سو نامشخص

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

درصد پذیرش: 16%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: دو میلیون ریال

لوگو سمیم نور

آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات

 

 


 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، بهمن 1401 

خوانش وظیفه‎‌گرایی در بازنمایی رهایی در آثار میخائیل نعیمه و احمد شاملو

صفحه 107-127

10.22126/jccl.2022.7451.2356

حانیه مجیدی فرد؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ صدیقی بهار؛ اسماعیل تاج بخش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط