تعداد دریافت فایل اصل مقاله 318,228
تعداد مقالات ارسال شده 1,593
تعداد مقالات رد شده 1,097
تعداد مقالات پذیرفته شده 271
درصد پذیرش 17
تعداد داوران 247

 بسمه تعالی

نشریه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، به صاحب امتیازی دانشگاه رازی، پژوهش های ناب و روشمند پژوهشگران را در حوزه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی به دو زبان عربی و فارسی منتشر می کند. این نشریه در تاریخ 1392/2/20 و براساس شماره مجوز 3/18/528024 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی-پژوهشی شده است. لذا با توجه به تاکید کمیسیون نشریات مبنی بر همسویی مقالات در راستای اهداف نشریات، خواهشمندیم مقالات خود را فقط مرتبط با محورهای نشریه ارسال نمایید.

اطــــــلاعیـــــه ها

 نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع و در نظر گرفتن قالب مقاله به بارگذاری مقاله در سامانه نشریه اقدام فرمایید برای دریافت هر یک از فایلهای به منوی راهنمای نویسندگان، فرمهای ضروری رجوع کنید. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمندیم مقالات ارسالی خود را طبق «راهنمای نویسندگان» و «دستور خط فارسی فرهنگستان» ارسال نمایند. (برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان به منوی راهنمای نویسندگان رجوع کنید) در مقاله مشخصات کامل نویسندگان به همراه ایمیل همه نویسندگان ذکر و چکیده انگلیسی و عربی نیز ضمیمه مقاله گردد. لازم به ذکر است این نشریه در سال از هر نویسنده (در صورت پذیرش) فقط یک مقاله چاپ می کند و فقط به صورت الکترونیک، از طریق سایت نشریه اقدام به دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و رد مقالات می کند.

این نشریه برای چاپ مقالات، به مبلغ چهار میلیون ریال هزینه دریافت می کند.

ایمیل نشریه: comparativeliterature90@razi.ac.ir 

comparativeliterature90@yahoo.com

نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی- عربی (چکیده: عربی، انگلیسی)

رتبه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری:76 B

 نوع داوری: دو سو نامشخص

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

درصد پذیرش: 16%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: ندارد

لوگو سمیم نور

 

 

 


 

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1402، صفحه 1-131 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط