اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1494
تعداد پذیرش 257
تعداد عدم پذیرش 1028
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 839

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 402
تعداد مشاهده مقاله 467809
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 328771
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 461 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 169 روز
درصد پذیرش 17 %