کلیدواژه‌ها = الأدب المقارن
تعداد مقالات: 133
27. مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 133-145

جواد غلامعلی زاده؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


30. بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 93-106

سکینه صارمی گروی؛ سید حسین سیدی؛ مرضیه آباد؛ احمدرضا حیدریان شهری


33. مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 129-163

مریم کلانتری؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


34. بررسی مضامین خطبه سیاسی انوشروان و مقایسة آن با نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 71-91

وحید سبزیانپور؛ حدیث دارابی


36. مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-26

معصومه حاجی عموشا؛ ابراهیم آرمن؛ فرهاد طهماسبی


37. نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 49-69

حمید رضا زهره ای؛ احمد نظری


38. التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 57-82

احمد رحیم‌خانی سامانی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


41. بررسی نقش مضامین در ادبیّات و کاربرد‌های آن در ادبیّات تطبیقی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 39-55

پوریا ترکمانه؛ ناصر ملکی


42. بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در شعر ابن رومی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 105-123

سهیلا عیدانی؛ جواد سعدون‌زاده


44. مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-18

محمد بستان؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ صدیقی کلثوم؛ سیدحسین سیدی


45. صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 59-79

زهیر جانسیز؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


47. اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 23-39

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ خدیجه صالحی


48. الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-22

محمدرضا احمدی؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ هادی نظری منظم


50. استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 119-133

شهریار همتی؛ جهانگیر امیری؛ سارا رحیمی پور