تعداد مقالات: 315
176. بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 87-109

پیمان صالحی؛ کلثوم باقری


177. جلوه های تأثیرپذیری میرال الطّحاوی از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 91-117

عبدالاحد غیبی؛ رویا بدخشان


179. بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 93-106

سکینه صارمی گروی؛ سید حسین سیدی؛ مرضیه آباد؛ احمدرضا حیدریان شهری


197. بازتاب فرهنگ و ادب عربی در منظومة رونق المجالس نصیبی کرمانشاهی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 73-94

10.22126/jccl.2019.1912.1607

خسرو شهیدی؛ محمد ابراهیم مالمیر


198. تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-102

10.22126/jccl.1970.1048

اسماعیل علی پور؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبانزاده