تعداد مقالات: 290
176. بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 93-106

سکینه صارمی گروی؛ سید حسین سیدی؛ مرضیه آباد؛ احمدرضا حیدریان شهری


177. بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 87-109

پیمان صالحی؛ کلثوم باقری


178. التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 69-95

نرگس ترقی؛ رقیه رستم پور ملکی؛ انسیه خزعلی؛ عباس خامه یار


180. گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-122

علی نجفی ایوکی؛ منصوره طالبیان


181. رثای امام حسین (ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-79

معصومه صارمی فرد؛ محمدنبی احمدی


182. بررسی تطبیقی دو شعر «النسر» عمر ابو ریشه و «عقاب» پرویزناتل خانلری با تکیه بر نظریة موریس گرامون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

قاسم مختاری؛ مریم یادگاری


184. فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1391، صفحه 121-136