تعداد مقالات: 291
133. بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان متون ادبی ایران باستان و اعراب جاهلی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 89-114

محمدرضا شیرخانی؛ فرشته آهیخته؛ طاهره آهیخته


134. بررسی تطبیقی تأثیرگذاری مضامین تعلیمی نهج البلاغه در کلام سعدی و فرطوسی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 69-83

علیرضا شهرستانی؛ حمیدرضا زهره ای؛ حجت اله عسگری کاشانتویی


135. بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 65-89

حسین صدقی؛ فاطمه معنوی


136. بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در اشعار «سنایی غزنوی» و «حیص بیص»

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 63-84

مریم رحمتی ترکاشوند؛ بهاره رحیمی


139. صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 59-79

زهیر جانسیز؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


140. التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 57-82

احمد رحیم‌خانی سامانی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


141. نقد ترجمه محمّد الفراتی از استعاره‌ها و کنایات «نی‌نامه»

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 69-86

محسن سیفی؛ فاطمه سرپرست


142. بررسی مضامین خطبه سیاسی انوشروان و مقایسة آن با نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 71-91

وحید سبزیانپور؛ حدیث دارابی


144. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 39-58

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور


145. جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-79

سیده کلثوم مرتضایی؛ الیاس نورایی؛ تورج زینی وند


146. زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-62

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی


147. بررسی و نقد رمان امّ سعد و دختر شینا براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فِرکلاف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 19-27

مهین حاجی زاده؛ معصومه قهرمانپور