دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1398، صفحه 1-127 
4. زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان

صفحه 43-62

10.22126/jccl.2019.4632.2028

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی


مطالب عمومی

9. نقد و نظر

صفحه 155-163

10.22126/jccl.2019.1332

وحید سبزیان پور؛ هدی رضایی