سخن سردبیر

10.22126/jccl.1398.1333

چکیده

یکی از راه­های آشنایی با فرهنگ و ادبیّات دیگر ملّت­ها، بهره­گیری از کارکردهای استراتژیک ترجمه است؛ ترجمه، ابزار شاخصی برای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری؛ و به تعبیری، پل استواری برای تعامل و داد و ستد فرهنگی با دیگر ملّت­هاست. ترجمة کلیله و دمنه و هزار و یک شب، رباعیات خیام و... گواهی روشن بر این ادّعاست.

کلیدواژه‌ها