دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-192 
4. بررسی تطبیقی تأثیرگذاری مضامین تعلیمی نهج البلاغه در کلام سعدی و فرطوسی

صفحه 69-83

علیرضا شهرستانی؛ حمیدرضا زهره ای؛ حجت اله عسگری کاشانتویی