دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

دراسة مقارنة للکلمات الموسومة ودلالاتها فی قصائد ودیع سعادة وحافظ موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22126/jccl.2022.8280.2437

هدیه قاسمی فرد؛ ناصر زارع؛ محمدجواد پورعابد؛ رسول بلاوی


بررسی تطبیقی مضمون عشق در اشعار یحیی سماوی و احمد عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22126/jccl.2022.8122.2413

سامان خانی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی


بازتاب نقش‌های اجتماعی زنان در دو رمان: اسماعیل و لیله النهر(امیرحسین فردی و علی احمد باکثیر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22126/jccl.2020.4977.2070

لیلا پروینی؛ علی سلیمی؛ سوسن جبری؛ تورج زینی وند


بررسی تطبیقی مضامین مشترک حکمت های ایرانیان باستان و منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22126/jccl.2023.8139.2415

نرگس رشیدی؛ وحید سبزیان پور؛ جهانگیر امیری؛ علی دودمان کوشکی


مقایسه جایگاه زن در اشعار سیمین بهبهانی و شاعر عرب بانو نازک الملائکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22126/jccl.2023.9249.2511

احمد خطبیبی؛ مهوش سلیمانپور؛ احمد خیالی خطیبی


أثر ألف لیلة ولیلة فی روایة «ألف لیلة فی لیلة» لسوسن جمیل حسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22126/jccl.2023.8402.2445

طیبه امیریان؛ جهانگیر امیری


تحلیل جامعه‌شناختی رمان‌های‌ «نخل‌های بی‌سر» و «ساعة بغداد» با تکیه بر نقد ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22126/jccl.2023.8086.2411

مریم رحمتی؛ جهانگیر امیری؛ زهرا باوندپوری؛ مینا قبادی


مطالعۀ تطبیقی استعاره‌های مفهومی در رمان‌های «آینه‌های دردار» و «اللص والکلاب» با تأکید بر مضامین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22126/jccl.2023.9155.2500

الهام علی میرزایی؛ محمود حیدری؛ رضا رضایی


مقایسة تصویرسازی عاشقانة نزار قبانی و سیمین بهبهانی با استفاده از صفات و حالات کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22126/jccl.2021.3778.1924

الهام رضایی؛ عبدالرضا نادری فر؛ وحید سبزیان پور


مخطّطات الاستعارة التصوّریّة فی شعر علی جعفر العلّاق ومنوتشهر آتشی من منظور لایکوف وجونسن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22126/jccl.2021.5312.2115

حامد پورحشمتی؛ شهریار همتی؛ سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی؛ سیده اکرم رخشنده نیا


بررسی مقولات فرهنگی درترجمه عربی داستان‌کوتاه «جشن ‌فرخنده» از جلال آل‌احمد براساس نظریه نیومارک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22126/jccl.2024.9941.2560

زهرا هادوی خلیل آباد؛ علی بشیری


بررسی و تحلیل تصویر سیستان در المسالک و الممالک اصطخری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22126/jccl.2024.9891.2554

احسان قبول؛ عبد الله رادمرد؛ محمدرضا گلی