دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقد و تحلیل روابط ترامتنی کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

10.22126/jccl.2020.1774.1570

محمود رضایی دشت ارژنه


2. خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22126/jccl.2020.3011.1818

علی سلیمی؛ الیاس نورایی؛ شیوا صادقی


3. بررسی تطبیقی کارکرد عنصر وصف در ساختار روایی رمان‌های «العالم ناقصاً واحد» و «غنیمت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22126/jccl.2019.3220.1853

مریم رحمتی ترکاشوند؛ شهریار همتی؛ طاهره فلاحی


4. حضور ابرانسان در شعر احمد شاملو و رفعت سلّام (با تکیه بر مدایح بی صله و هکذا تکلم الکرکدن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.4898.2086

آمنه نادری؛ سهیلا صلاحی مقدم؛ شکوه السادات حسینی


5. تصویرشناسی انقلاب اسلامی ایران در شعر مصطفی محمد غماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.5449.2134

عباس یدالهی فارسانی


7. رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.3474.1885

صابره سیاوشی


8. واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده‌های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.3622.1911

بهار صدیقی؛ فرزانه زارعی


9. بررسی تطبیقی ترجمه‌های ندی حسّون و محمد نورالدین عبد المنعم از شعر«سفر به خیرِ» محمدرضا شفیعی کدکنی بر اساس رویکرد لفویر (1975)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.5259.2107

محمدجعفر اصغری؛ حسین بازوبندی


10. بررسی تطبیقی رویکرد شهرگریزی در اشعار عبدالمعطی حجازی و پروین اعتصامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

10.22126/jccl.2020.4773.2050

مهدی شاهرخ؛ علی بابایی دم طسوج؛ سلیمان سادات اشکور