دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقد و تحلیل روابط ترامتنی کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

10.22126/jccl.2020.1774.1570

محمود رضایی دشت ارژنه


خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22126/jccl.2020.3011.1818

علی سلیمی؛ الیاس نورایی؛ شیوا صادقی


خوانشی نو از زنان در جامعه ایران و لبنان بر اساس نظریه گیدنز (بررسی سنت و مدرنیته دو رمان أنا أحیا و عادت میکنیم)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22126/jccl.2021.5948.2206

وجیهه سروش؛ جهانگیر امیری؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی


مقایسة تطبیقی بهره‌گیری از بن مایه سفر در منظومة مسافر سهراب سپهری و قصیدة البحّار و الدّرویش خلیل الحاوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22126/jccl.2020.1930.1615

شهریار باقرآبادی؛ علی سلیمی


بررسی مفهوم «عدم» نزد مولانا و ابن‌عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22126/jccl.2021.1716

محمد رشیدی؛ محمدرضا صرفی؛ احمد امیری خراسانی


بررسی تطبیقی عنصر داستان‌گریزی در ژرف‌ساخت روایت داستان‌های مثنوی معنوی و قرآن‌کریم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22126/jccl.2021.5651.2169

سعید اکبری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ غلامرضا سالمیان


بررسی «تئوری جبران» یونگ در آثار احمد شاملو و إمل دنقل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22126/jccl.2021.6033.2216

نسرین بیگدلی؛ فریدون طهماسبی؛ شبنم حاتم‌پور؛ فرزانه سرخی


بررسی تطبیقی کهن‌الگوی آنیما در اشعار محمود درویش و فریدون مشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.6664.2280

احمد لامعی گیو


واکاوی نقش‌های شش‌گانۀ زبان در دیوان "الزمن الضیق" از سنیه صالح و "دیدار صبح" از طاهره صفارزاده بر پایۀ نظریۀ ارتباطی یاکوبسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.7182.2332

آمنه فروزان کمالی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


مقایسۀ مفهوم وطن در کتاب‌های فارسی ایران و العربیّۀ سوریه در مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.5829.2192

نجمه نظری؛ سبلی الدنیا؛ سید مهدی مسبوق


خوانش تطبیقی مؤلفه‌های فانتزی در رمان‌های ارض زیکولا از عمروعبدالحمید و شوومان از نازنین جودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.6717.2287

هادی نعامی؛ مریم جلیلیان؛ حسین چراغی وش


نشانه‌شناسی عناصر ارتباطات غیرکلامی در رمان‌های «منزل بورقیبه» از ایناس العباسی و شب ناسور اثر ابراهیم حسن‌بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.7185.2333

سکینه آزادی؛ علیرضا شوهانی؛ آیت شوکتی


پدر و پسر در داستان‌ رستم و سهراب، و داستان بدرالدین و عجیب ( بررسی ساختارآن دو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2021.6542.2271

محمود کمالی؛ عیسی زارع درنیانی


جستاری بینا‌رشته‌ای در بازیابی رگه‌های بِه‌دینیِ عصر ساسانی در داراب‌نامۀ طرسوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2021.6996.2314

امیرعباس عزیزی فر


بررسی تطبیقی تصویر مادر در داستان « زنی که مردش را گم کرد» اثر صادق هدایت و رمان «برید اللیل» اثر هدی برکات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2021.6537.2270

علیرضا شهرستانی


خوانش‌پذیری شعر فاطمه ناعوت و محمدرضا شفیعی‌کدکنی بر اساس نظریه «شعور مادّه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22126/jccl.2021.5978.2210

فرهاد رجبی؛ امیر فرهنگدوست


بررسی نقش محیط در درک ادبیّات و سینما، نیازسنجی مخاطبین: مطالعۀ تطبیقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22126/jccl.2022.6879.2305

حسین جهانتیغ؛ ناصر ملکی


بررسی مقایسه‌ای موسیقی در شعر شاعران مقاوّمت عرب و افغانستان مطالعه موردی: محمود درویش و قهّار عاصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22126/jccl.2021.6466.2261

وحیدالله جمال؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ احمد پاشا زانوس؛ نرجس انصاری


بازنمود مؤلّفه‌های سوررئالیستی در منظومۀ «افسانه» و «إذا کنتَ نائماً فی مرکب نوح» (خوانشی تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22126/jccl.2021.5168.2093

نجات غیبی پور حاجی ور؛ امید جهان بخت لیلی؛ فرهاد رجبی


بازخوانی آراء نیکلسون در پرتو مبانی نظری ادبیات تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22126/jccl.2020.5231.2106

پریسا امیری؛ تورج زینی وند


سبک شناسی تطبیقی شعر روباه و کلاغ (با تکیه بر اشعارحبیب یغمائی،میرزا علی اکبرصابر،سلیمان العیسی و محمدعثمان جلال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22126/jccl.2022.6691.2284

پرویز احمدزاده هوج؛ علی صیادانی؛ منوچهر دویران


مخطّطات الاستعارة التصوّریّة فی شعر علی جعفر العلّاق ومنوتشهر آتشی من منظور لایکوف وجونسن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22126/jccl.2021.5312.2115

حامد پورحشمتی؛ شهریار همتی؛ سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی؛ سیده اکرم رخشنده نیا


تحلیل اسطوره شناختی سیر تحوّل شخصیّت بنیادین قهرمان، در افسانه‌های «آهوبچه» و «خواهر و برادر» طبق نظریّۀ «سفر قهرمان» کمپبل.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22126/jccl.2022.7516.2368

مهرداد چترایی عزیز آبادی؛ مهدی اسماعیلی


نمادهای اندامیِ نباتات در سروده های ابن خفاجه اندلسی و حزین لاهیجی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22126/jccl.2021.6815.2298

شهریار همتی؛ فرشید فتحی؛ تورج زینی وند


کارکرد تکنیک های روایی و ترفندهای زبانی در رمان های «سیّدات القمر» جوخه الحارثی و «پاییز فصل آخر سال است» نسیم مرعشی از منظر جریان سیال ذهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22126/jccl.2021.5462.2135

علی اکبر محمدی؛ نصیبه شهامت ده سرخ؛ حجت الله فسنقری


بحثی در رابطة فلسفه و ادبیّات و بازتاب فلسفه در شعر شفیعی کدکنی(با تأکید بر اگزیستانسیالیسم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22126/jccl.2021.6003.2213

عسگر بابازاده اقدم؛ یعقوب نوروزی؛ مجید محمدی


بررسی تطبیقی کاربرد شناسی طبیعت گیاهی در شعر شوقی بزیع و منوچهر آتشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22126/jccl.2020.5703.2174

آرمان محمدی رایگانی؛ شهریار همتی؛ علی سلیمی؛ محمدنبی احمدی


تطبیق کاربرد رنگ در داستان‌های منظوم و منثور فارسی و عربی (مطالعه موردی: اسکندرنامه نظامی و مقامات حریری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22126/jccl.2021.5419.2126

محمدرضا شیرخانی؛ پیمان صالحی؛ علی حیدری


بررسی تطبیقی «زاویۀ دید» در رمان «أُمُّ سعد»(کنفانی) و خاطرات «دا»(زهرا حسینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22126/jccl.2022.5802.2188

مجید رستگاری؛ علی اکبر محسنی؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری