دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی «تئوری جبران» یونگ در آثار احمد شاملو و إمل دنقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22126/jccl.2021.6033.2216

نسرین بیگدلی؛ فریدون طهماسبی؛ شبنم حاتم‌پور؛ فرزانه سرخی


واکاوی نقش‌های شش‌گانۀ زبان در دیوان "الزمن الضیق" از سنیه صالح و "دیدار صبح" از طاهره صفارزاده بر پایۀ نظریۀ ارتباطی یاکوبسن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22126/jccl.2022.7182.2332

آمنه فروزان کمالی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


کاربرد رمز در شعر خزعل الماجدی و نسیم شمال بر اساس نظریۀ زیبایی-شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22126/jccl.2021.6516.2266

تورج سهرابی؛ یحیی معروف؛ محمدنبی احمدی


بررسی تطبیقی کهن‌الگوی آنیما در اشعار محمود درویش و فریدون مشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.6664.2280

احمد لامعی گیو


بررسی تطبیقی عنصر داستان‌گریزی در ژرف‌ساخت روایت داستان‌های مثنوی معنوی و قرآن‌کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22126/jccl.2021.5651.2169

سعید اکبری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ غلامرضا سالمیان


نشانه‌شناسی فرهنگی رمان‌های همنوایی شبانة ارکستر چوب‌ها و واحۀ غروب (خوانشی تطبیقی بر پایة الگوی طبیعت و فرهنگ یوری لوتمان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22126/jccl.2021.5986.2212

خلیل بیگ‌زاده؛ پریسا احمدی؛ عبدالرضا نادری‌فر؛ سوسن جبری


خوانش تطبیقی مؤلفه‌های فانتزی در رمان‌های ارض زیکولا از عمروعبدالحمید و شوومان از نازنین جودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.6717.2287

هادی نعامی؛ مریم جلیلیان؛ حسین چراغی وش


سبک شناسی تطبیقی شعر روباه و کلاغ (با تکیه بر اشعارحبیب یغمائی،میرزا علی اکبرصابر،سلیمان العیسی و محمدعثمان جلال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22126/jccl.2022.6691.2284

پرویز احمدزاده هوج؛ علی صیادانی؛ منوچهر دویران


مقایسۀ مفهوم وطن در کتاب‌های فارسی ایران و العربیّۀ سوریه در مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22126/jccl.2022.5829.2192

نجمه نظری؛ سبلی الدنیا؛ سید مهدی مسبوق


دراسة مقارنة للکلمات الموسومة ودلالاتها فی قصائد ودیع سعادة وحافظ موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22126/jccl.2022.8280.2437

هدیه قاسمی فرد؛ ناصر زارع؛ محمدجواد پورعابد؛ رسول بلاوی


بررسی تطبیقی مضمون عشق در اشعار یحیی سماوی و احمد عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22126/jccl.2022.8122.2413

سامان خانی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی


بررسی تطبیقی انعکاس میراث در اشعار سیمین بهبهانی و بشری بستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22126/jccl.2022.7880.2390

یحیی معروف؛ سمیه بختیاری؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی


بررسی نقش محیط در درک ادبیّات و سینما، نیازسنجی مخاطبین: مطالعۀ تطبیقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22126/jccl.2022.6879.2305

حسین جهانتیغ؛ ناصر ملکی


پیشگامان داستان‌نویسی زنانه در ادبیات فارسی و عربی (با تأکید بر داستان‌نویسان زن در قرن نوزدهم)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22126/jccl.2022.7365.2349

حسین محمدیان؛ سید علی سراج


بررسی تطبیقی دوبیتی در ادبیات فارسی و ادبیات عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22126/jccl.2023.8269.2435

کیامرث شاه ولی


ادبیات دیجیتال در ایران و کشورهای عربی: تحلیل تطبیقی نمونه‌هایی از آثار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22126/jccl.2022.7048.2321

علی مصطفی نژاد؛ مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ عبدالله کریم زاده


بررسی تطبیقی نظریه "بازتاب" لوکاچ در دو رمان" عشاق زیر گیوتین داعش" مهدی اشتری و "حبیبی داعشی" هاجرعبدالصمد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22126/jccl.2022.5171.2094

معصومه کارخانه؛ مجید محمدی؛ یحیی معروف؛ وحید سبزیان پور


جستاری بینا‌رشته‌ای در بازیابی رگه‌های بِه‌دینیِ عصر ساسانی در داراب‌نامۀ طرسوسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22126/jccl.2021.6996.2314

امیرعباس عزیزی فر