کلیدواژه‌ها = نیما یوشیج
تعداد مقالات: 5
1. نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 49-69

حمید رضا زهره ای؛ احمد نظری


2. بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 93-106

سکینه صارمی گروی؛ سید حسین سیدی؛ مرضیه آباد؛ احمدرضا حیدریان شهری


3. صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 59-79

زهیر جانسیز؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


4. توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 147-167

حسین ناظری؛ عباس طالب زاده؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ حسن عریضی