کلیدواژه‌ها = واقع‌گرایی
تعداد مقالات: 1
1. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 39-58

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور