نویسنده = عبدالعلی آل بویه لنگرودی
تعداد مقالات: 2
1. صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 59-79

زهیر جانسیز؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


2. بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 1-22

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ حشمت الله زارعی کفایت