سخن سردبیر

نامه به سردبیر

10.22126/jccl.2022.2210

چکیده

پروین اعتصامی یکی از زنان شاخص ایران و جهان است. مهارت و توانایی این نادره ادب فارسی در بهره گیری از ادبیات قدیم، شاگردی بزرگان ادب فارسی به ویژه علی اکبر دهخدا، محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی ... در کنار نبوغ و استعداد شگرف او شعرش را همچون رنگینی کمانی زیبا برای پژوهشگران عرصه ادبی قرار داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سخن سردبیر

چکیده [English]

پروین اعتصامی یکی از زنان شاخص ایران و جهان است. مهارت و توانایی این نادره ادب فارسی در بهره گیری از ادبیات قدیم، شاگردی بزرگان ادب فارسی به ویژه علی اکبر دهخدا، محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی ... در کنار نبوغ و استعداد شگرف او شعرش را همچون رنگینی کمانی زیبا برای پژوهشگران عرصه ادبی قرار داده است

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parvin

عنوان مقاله [العربیة]

سخن سردبیر

چکیده [العربیة]

پروین اعتصامی یکی از زنان شاخص ایران و جهان است. مهارت و توانایی این نادره ادب فارسی در بهره گیری از ادبیات قدیم، شاگردی بزرگان ادب فارسی به ویژه علی اکبر دهخدا، محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی ... در کنار نبوغ و استعداد شگرف او شعرش را همچون رنگینی کمانی زیبا برای پژوهشگران عرصه ادبی قرار داده است

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • پروین اعتصامی
##
نداریم