نقد و نظر

10.22126/jccl.1970.1117

چکیده

معرّفی و نقد کتاب، نقدِ نقد، ترجمه (از عربی به فارسی)، گزارش، گفت‎وگو و...

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Riview

  • · قرآن کریم
پرتو علوی، عبدالعلی (1369). بانگ جرس. چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.

حافظ، شمس­الدّین محمّد (1368). دیوان غزلیات. به کوشش خلیل خطیب رهبر. چاپ پنجم، تهران: صفی علیشاه.

------------------- (1388). دیوان حافظ. براساس نسخة محمّد قزوینی و قاسم غنی. چاپ هفتم، تهران: طلایه.

خطیب رهبر، خلیل (1369). غزلیات حافظ. تهران: صفی علیشاه.

دامادی، سیّد محمّد (1379). مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی. تهران: دانشگاه تهران.

زرّین‎کوب، عبدالحسین (1387). از کوچة رندان. چاپ هجدهم، تهران: سخن.

سپهر (عرب‏زاده)، فرشته (1368). صراحی می ناب. چاپ اوّل، تهران: امیرکبیر.

علوی مقدم، محمد، (1389). بهرۀ حافظ از آیات قرآن. حافظ، (7)، 63-69.