کلیدواژه‌ها = مأخذشناسی
تعداد مقالات: 1
1. التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 57-82

احمد رحیم‌خانی سامانی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه