کلیدواژه‌ها = ابوالفضل میکالی
تعداد مقالات: 1
1. روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 133-151

علیرضا منوچهریان؛ فائقه محمدی