نویسنده = علی اصغر روان شاد
تعداد مقالات: 1
1. خردورزی در منظومه‌های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 41-68

علی اصغر روان شاد؛ احمد ابراهیمی نیا