تعداد مقالات: 315
201. کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-112

10.22126/jccl.2020.2290.1687

آذرنوش گیلانی؛ سیدصادق زمانی


205. گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-124

10.22126/jccl.2019.1145

علی نجفی ایوکی؛ منصوره طالبیان


206. بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 101-119

فائزه عرب یوسف آبادی؛ فاطمه روزخوش


209. البنیة الروائیة المشترکة بین روایتی «موسم الهجرة إلى الشمال» و«قربانی باد موافق»

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 103-118

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فائزه عرب یوسف آبادی


210. بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در شعر ابن رومی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 105-123

سهیلا عیدانی؛ جواد سعدون‌زاده


211. بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 107-128

اکبر شاملو؛ ابراهیم واشقانی؛ مریم کیانی؛ معصومه کیانی


213. نوع شناسی تطبیقی حماسه در ادبیات فارسی و عربی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 109-132

احمد لامعی گیو؛ سید مهدی ارفعی


217. بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در رمان ابن الفقیر اثر مولود فرعون و داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 119-140

فاطمه قادری؛ مریم کیانی؛ مرضیه کاظمی زهرانی


218. فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1391، صفحه 121-136