تعداد مقالات: 290
90. تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش»

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 51-74

محمد خاقانی اصفهانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ رقیه صادقی


97. بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرّخزاد و نزار قبانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 71-88

محمد شیخ؛ رضا رضایی؛ طیبه طیبه فرهادی


98. خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس ویوسف الخال

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 51-68

سید حسین سیدی


99. واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 45-63

احمدرضا حیدریان شهری؛ معصومه نصیری


100. بررسی «ازخودبیگانگی زن» در جامعۀ پدرسالار داستان‎های کوتاه «زویا پیر‎زاد» و «هیفاء بیطار»

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 43-62

زهرا حاجی هاشمی؛ احمدرضا صاعدی؛ نرگس گنجی