تعداد مقالات: 279
54. بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 29-50

احمد خاتمی؛ کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


61. هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 49-69

روح اله روزبه کوهشاهی؛ علیرضا انوشیروانی


64. مطالعۀ تطبیقی درون‌مایه‌های غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 21-41

امید جهان بخت لیلی؛ غلامرضا کریمی فرد


66. جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 23-44

فائزه پسندی؛ تقی اژه ای


67. اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 23-39

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ خدیجه صالحی


72. ادبیّات تطبیقی و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-19

پوریا ترکمانه؛ ناصر ملکی


73. بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-54

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فائزه عرب یوسف آبادی


74. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

علیرضا منوچهریان


75. «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-21

رضا پاشازاده؛ خلیل پروینی