تعداد مقالات: 328
282. وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 131-146

بهروز قربان زاده؛ رفیق عطوی


283. مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 133-145

جواد غلامعلی زاده؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


284. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-158

10.22126/jccl.2020.1462.1501

علیرضا منوچهریان


286. تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 145-170

عبدالرضا نادری فر؛ مهدی شریفیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ اسماعیل شفق


287. پاره ها و نکته ها

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 151-160


288. کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 153-182

معصومه نعمتی قزوینی؛ صابره سیاوشی؛ لیلا جدیدی


290. خوانش رمزگان‌های اجتماعی در دو قطعة «سگ‌ها و گرگ‌ها» و «الطیور» (با رویکرد نشانه‌شناسی)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 155-180

علی اکبر محسنی؛ روژین نادری؛ سمانه نوروزی


294. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 171-172


295. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 177-193


296. بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 235-250

هادی نظری منظم؛ فرشته آذرنیا


297. نقد و تحلیل روابط ترامتنی کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

10.22126/jccl.2020.1774.1570

محمود رضایی دشت ارژنه


298. نقد و نظر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-9

10.22126/jccl.2020.1489


299. نقد و نظر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-4

10.22126/jccl.2020.1501


300. نقد و نظر

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-153

10.22126/jccl.1970.1117