تعداد مقالات: 278
251. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 177-193


252. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 171-172


253. تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 145-170

عبدالرضا نادری فر؛ مهدی شریفیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ اسماعیل شفق


254. وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 131-146

بهروز قربان زاده؛ رفیق عطوی


256. پاره ها و نکته ها

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 151-160


258. خوانش رمزگان‌های اجتماعی در دو قطعة «سگ‌ها و گرگ‌ها» و «الطیور» (با رویکرد نشانه‌شناسی)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 155-180

علی اکبر محسنی؛ روژین نادری؛ سمانه نوروزی


259. مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 115-132

عبدالصاحب طهماسبی؛ جهانگیر امیری


261. نقد و بررسی برگردان های بلاغی در ترجمة عربی شعر حافظ از صلاح الصاوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

غلامرضا کریمی فرد


263. بهار و ادب عربی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 183-206

سیدکمال موسوی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


264. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 185-186


265. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 175-186


266. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 187-230


267. توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 147-167

حسین ناظری؛ عباس طالب زاده؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ حسن عریضی


268. پاره و نکته ها

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 173-181


270. مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 133-145

جواد غلامعلی زاده؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


271. نقد و نظر

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 143-153


272. پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران بر اساس نظریه‌ نظام‌ چندگانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

محمد رحیمی؛ سمیه کاظمی


273. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 209-214


274. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 277-283


275. ظاهرة تراسل الحواسّ فی الأدبین العربی والفارسی المعاصرین (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 169-184

هادی نظری منظم؛ رحیم کثیر؛ امینه سلیمانی