تعداد مقالات: 290
251. بررسی ادبیت سبک مجموعه شعری «قالت لی السمراء» از نزار قبانی و مجموعه شعری «رستاخیز» از سیمین بهبهانی بر اساس معادله بوزیمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

زهره ناعمی؛ لیلا ترابی حور


255. بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 235-250

هادی نظری منظم؛ فرشته آذرنیا


256. کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 153-182

معصومه نعمتی قزوینی؛ صابره سیاوشی؛ لیلا جدیدی


258. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 177-193


259. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 171-172


260. تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 145-170

عبدالرضا نادری فر؛ مهدی شریفیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ اسماعیل شفق


261. وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 131-146

بهروز قربان زاده؛ رفیق عطوی


263. پاره ها و نکته ها

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 151-160


265. خوانش رمزگان‌های اجتماعی در دو قطعة «سگ‌ها و گرگ‌ها» و «الطیور» (با رویکرد نشانه‌شناسی)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 155-180

علی اکبر محسنی؛ روژین نادری؛ سمانه نوروزی


266. مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 133-145

جواد غلامعلی زاده؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


269. بررسی تحول جایگاه زن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر نظریه ساختیابی گیدنز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

فرهاد رجبی؛ طاهره شکوری


271. بهار و ادب عربی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 183-206

سیدکمال موسوی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


272. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 185-186


273. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 175-186


274. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 187-230


275. توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 147-167

حسین ناظری؛ عباس طالب زاده؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ حسن عریضی