تعداد مقالات: 278
226. واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 151-175

فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی؛ ابوالفضل رحمنی


232. بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 213-233

توران محمدی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


233. روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 133-151

علیرضا منوچهریان؛ فائقه محمدی


234. تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 141-162

تیمور مالمیر؛ غلامرضا شمسی


235. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 125-127


237. الشّهید والشّهادة فی شعر «أحمد دحبور» و«سلمان هراتی» (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 115-130

ناهدة فوزی؛ سعید فروغی نیا؛ موسی عربی


238. بررسی تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در شعر گلچین گیلانی و عبدالمعطی حجازی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 121-141

مجید محمدی؛ روژین نادری


239. استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 119-133

شهریار همتی؛ جهانگیر امیری؛ سارا رحیمی پور


241. مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 129-163

مریم کلانتری؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


244. «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

رضا پاشازاده؛ خلیل پروینی


248. بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 235-250

هادی نظری منظم؛ فرشته آذرنیا


249. کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 153-182

معصومه نعمتی قزوینی؛ صابره سیاوشی؛ لیلا جدیدی