تعداد مقالات: 328
7. ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 1-16


20. بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 1-22

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ حشمت الله زارعی کفایت


23. بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 1-20

منیژه پولادی؛ امیرحسین همتی؛ کامران قدوسی