موضوعات = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 23
2. خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22126/jccl.2020.3011.1818

علی سلیمی؛ الیاس نورایی؛ شیوا صادقی


6. زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 95-110

10.22126/jccl.2020.3517.1891

مریم قیصریان؛ محمدرضا شیرخانی؛ پیمان صالحی


13. زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-49

10.22126/jccl.2020.1073.1405

کامران سلیمانی؛ محمود آبدانان مهدیزاده؛ نصرالله امامی؛ تورج زینی وند


14. بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-42

10.22126/jccl.2019.1233

رمضان رضائی؛ علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


17. تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-102

10.22126/jccl.1970.1048

اسماعیل علی پور؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبانزاده


18. نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-38

10.22126/jccl.1970.1047

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ عطا الماسی


20. مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 115-132

عبدالصاحب طهماسبی؛ جهانگیر امیری