موضوعات = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

رمضان رضائی؛ علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


2. نقد و بررسی برگردان های بلاغی در ترجمة عربی شعر حافظ از صلاح الصاوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

غلامرضا کریمی فرد


3. نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 21-38

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ عطا الماسی


4. تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 81-102

اسماعیل علی پور؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبانزاده


9. مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 115-132

عبدالصاحب طهماسبی؛ جهانگیر امیری