کلیدواژه‌ها = سمیح القاسم
تعداد مقالات: 2
1. جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 23-44

فائزه پسندی؛ تقی اژه ای