کلیدواژه‌ها = تاریخ ادبیّات­ نویسی
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-102

10.22126/jccl.1970.1048

اسماعیل علی پور؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبانزاده