کلیدواژه‌ها = تراسل الحواسّ
تعداد مقالات: 1
1. ظاهرة تراسل الحواسّ فی الأدبین العربی والفارسی المعاصرین (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 169-184

هادی نظری منظم؛ رحیم کثیر؛ امینه سلیمانی