کلیدواژه‌ها = المدرسة الأمیرکیّة
تعداد مقالات: 2
1. «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-21

رضا پاشازاده؛ خلیل پروینی


2. ملامح المدینة والمجتمع الإنسانی عند عبد الوهّاب البیاتی وأحمد شاملو (دراسة تحلیلیّة مقارنة)

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 79-94

کلثوم صدیقی؛ حسن اعظمی خویرد؛ هانیه ژرفی؛ احمدرضا حیدریان شهری