کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناختی ادبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 65-89

حسین صدقی؛ فاطمه معنوی