کلیدواژه‌ها = جبران خلیل جبران
تعداد مقالات: 3
1. پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران بر اساس نظریه‌ نظام‌ چندگانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

محمد رحیمی؛ سمیه کاظمی


2. بررسی تطبیقی« سه تابلو مریم » میرزاده عشقی و «مرتاالبانیه» جبران خلیل جبران براساس ویژگی های مکتب رمانتیسم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

علی سهامی