کلیدواژه‌ها = خوش باشی اپیکوری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 151-175

فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی؛ ابوالفضل رحمنی