کلیدواژه‌ها = الأدب المقارن
تعداد مقالات: 156
1. بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 21-39

10.22126/jccl.2020.1089.1411

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ موسی خلیل نژاد


4. زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 95-110

10.22126/jccl.2020.3517.1891

مریم قیصریان؛ محمدرضا شیرخانی؛ پیمان صالحی


13. مرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-73

10.22126/jccl.2020.1316

علی سلیمی؛ علی اکبر محسنی؛ عاطفه بازیار


14. کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-112

10.22126/jccl.2020.2290.1687

آذرنوش گیلانی؛ سیدصادق زمانی


16. پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران براساس نظریّه نظام چندگانه

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-23

10.22126/jccl.2019.2246.1676

محمد رحیمی خویگانی؛ سمیه کاظمی نجف آبادی


17. زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-49

10.22126/jccl.2020.1073.1405

کامران سلیمانی؛ محمود آبدانان مهدیزاده؛ نصرالله امامی؛ تورج زینی وند


18. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-158

10.22126/jccl.2020.1462.1501

علیرضا منوچهریان


20. بازتاب فرهنگ و ادب عربی در منظومة رونق المجالس نصیبی کرمانشاهی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 73-94

10.22126/jccl.2019.1912.1607

خسرو شهیدی؛ محمد ابراهیم مالمیر


24. رثای امام حسین (ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-79

10.22126/jccl.2019.2270.1683

معصومه صارمی فرد؛ محمدنبی احمدی