کلیدواژه‌ها = الأدب المقارن
تعداد مقالات: 163
1. تصویرشناسی انقلاب اسلامی ایران در شعر مصطفی محمد غماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.5449.2134

عباس یدالهی فارسانی


2. بررسی تطبیقی ترجمه‌های ندی حسّون و محمد نورالدین عبد المنعم از شعر«سفر به خیرِ» محمدرضا شفیعی کدکنی بر اساس رویکرد لفویر (1975)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.5259.2107

محمدجعفر اصغری؛ حسین بازوبندی


3. رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.3474.1885

صابره سیاوشی


4. واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده‌های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22126/jccl.2020.3622.1911

بهار صدیقی؛ فرزانه زارعی


5. تأثیر روایات قرآنی داستان حضرت موسی (ع) در غزلیّات بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22126/jccl.2020.1736.1565

مالک شعاعی


8. زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 95-110

10.22126/jccl.2020.3517.1891

مریم قیصریان؛ محمدرضا شیرخانی؛ پیمان صالحی


10. هویّت و مهاجرت در رمان دال (محمود گلاب‌درّه‌ای) و عصفور من الشّرق (توفیق الحکیم)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-79

10.22126/jccl.2020.3958.1948

الله کرم عباسی؛ محبوبه خراسانی؛ محمود حیدری


12. بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 21-39

10.22126/jccl.2020.1089.1411

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ موسی خلیل نژاد


13. کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-18

10.22126/jccl.2020.3348.1877

عاطفه بیکی؛ حجة الله فسنقری


20. کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-112

10.22126/jccl.2020.2290.1687

آذرنوش گیلانی؛ سیدصادق زمانی


21. مرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-73

10.22126/jccl.2020.1316

علی سلیمی؛ علی اکبر محسنی؛ عاطفه بازیار


22. زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-49

10.22126/jccl.2020.1073.1405

کامران سلیمانی؛ محمود آبدانان مهدیزاده؛ نصرالله امامی؛ تورج زینی وند


23. پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران براساس نظریّه نظام چندگانه

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-23

10.22126/jccl.2019.2246.1676

محمد رحیمی خویگانی؛ سمیه کاظمی نجف آبادی


24. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-158

10.22126/jccl.2020.1462.1501

علیرضا منوچهریان