نویسنده = خلیل پروینی
تعداد مقالات: 6
1. «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

رضا پاشازاده؛ خلیل پروینی


2. صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 165-184

هادی نظری منظم؛ خلیل پروینی؛ نازنین هدایتی


4. الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-22

محمدرضا احمدی؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ هادی نظری منظم


6. واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 151-175

فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی؛ ابوالفضل رحمنی