نویسنده = حجت اله فسنقری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 85-107

حجت اله فسنقری؛ سهیلا اکبری