نویسنده = روح اله روزبه کوهشاهی
تعداد مقالات: 1
1. هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 49-69

روح اله روزبه کوهشاهی؛ علیرضا انوشیروانی