نویسنده = مریم کیانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 107-128

اکبر شاملو؛ ابراهیم واشقانی؛ مریم کیانی؛ معصومه کیانی