نویسنده = سید حسین سیدی
تعداد مقالات: 1
1. خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس ویوسف الخال

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 51-68

سید حسین سیدی